Rijetke ribe Jadrana

Tags

Jadran je količinom ribe siromašan, ali brojem vrsta bogato more. U njemu živi oko 440 vrsta riba. Prema Crvenom popisu, čak 123 riblje vrste u Jadranu su ugrožene, a 5 vrsta je kritično ugroženo.

Najugroženiji su morski psi jer imaju malobrojno potomstvo, sporo rastu i pretjerano se izlovljavaju čemu dobrim dijelom pridonosi i njihov loš imidž u javnosti. Zbog toga su strogo zaštićeni poput vrsta kao što su Drozd (Labrus viridis), Morski konjić (Hippocampus spp.), Jadranska jesetra (Acipenser naccarii), Bucanj (Mola mola) i trajno ih je zabranjeno loviti.

Neke gospodarski važne vrste kao što su Kavala (Sciena umbra), kirnja (Epinephelus spp) i sl., zaštićene su mjerama kao što su lovostaj, minimalne dozvoljene ulovne veličine i ulovne kvote. Točno su propisani i ribolovni alati i uvjeti ribolova ovih vrsta.

Glavni uzroci ugroženosti ribljih populacija su ribolov, uništavanje njihovih staništa, onečišćenje, uznemiravanje, ulaz stranih  vrsta  i klimatske promjene.

Morski konjić  STROGO ZAŠTIĆEN

U Jadranu žive dvije vrste morskih konjića. To su ugrožene, strogo zaštićene i nježne ribice neobičnog oblika koje se skrivaju među listovima morskih cvjetnica i među algama, za koje se hvataju savitljivim repom. Plivaju polako pa ih svatko može lako uloviti.

U životinjskom svijetu jedinstvena je briga mužjaka morskog konjića za svoj podmladak. Naime, ženka polaže jaja u mužjakovu „torbicu“ na trbuhu, iz koje se kasnije rađaju živi mladi.

I Vi pomažete ako:

  • ne kupujete osušene primjerke kao suvenir
  • umjesto konjića, kao suvenir, sa sobom ponesete fotografiju
  • čuvate njihova staništa, livade morskih cvjetnica
  • prijavite lov i prodaju morskih konjića na tel. 112

CopyrightOvaj tekst je zaštićen autorskim pravima. Bez izričite pisane suglasnosti vlasnika autorskog prava svako umnožavanje, distribucija, izmjene, ponovno prenošenje ili objavljivanje zaštićenog materijala strogo je zabranjeno, te predstavlja kazneno djelo sukladno Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, kao i temelj za postupak naknade štete, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Leave a Reply

Copyright © 2019 Ultra Sailing Novosti – vodič za jedrenje u Hrvatskoj. All Rights Reserved Ultra Sailing. Designed by Dencro d.o.o.