Sisavci Jadrana

Tags

MORSKI SISAVCI

Svi morski sisavci koji stalno žive u Jadranu ili ga povremeno posjećuju, zaštićeni su prema hrvatskim zakonima i međunarodnim sporazumima. Ugroženi su zbog utjecaja čovjeka na njihova staništa, zagađenja, izlova ribe i turizma. Svako namjerno uznemiravanje, hvatanje, držanje, ozljeđivanje ili ubijanje morskih sisavaca u Jadranu, kazneno je djelo uz kojega su prema zakonima RH predviđene vrlo visoke kazne i odštete.

Sredozemna medvjedica  (Monachus monachus)  STROGO  ZAŠTIĆENA

Nalazi se na Crvenom popisu kritično ugroženih vrsta u RH. Sredozemna medvjedica jedina je vrsta tuljana u Sredozemnom moru, a ribari u Jadranu nazivali su je „morski čovik“. Radi uništavanja mreža proganjali su je stoljećima i gotovo istrijebili.

sredozemnamedvjedica

Kako se sve rjeđe viđala, smatralo se da je u Jadranu izumrla. Nekoć je naseljavala skrovite žalove i podmorske špilje južnodalmatinskih otoka, a posljednjih nekoliko godina počela se ponovo i sve češće viđati u akvatoriju oko rta Kamenjak u Istri i u cresko-lošinjskom arhipelagu. To nam daje nadu da će opet postati stalni stanovnik Jadrana.

Što napraviti ako vidite medvjedicu:

 • Ne približavajte joj se nikako na udaljenost manju od 50 m
 • Ne uznemiravajte je na bilo koji način
 • Ukoliko ste u brodu, zaustavite se i pričekajte da se životinja udalji
 • Ne posjećujte mjesta za koja se zna ili pretpostavlja da su njena obitavališta

I Vi pomažete ako:

 • dojavite svako viđenje Grupi Sredozemna medvjedica, a poželjno je da životinju fotografirate i dobro osmotrite
 • ako prijavite svako namjerno uznemiravanje sredozemne medvjedice na tel. 112

I svakako, nemojte zaboraviti uživati u tom rijetkom i jedinstvenom doživljaju!

Propisane kazne za izlov:

 • Sredozemna medvjedica  100.000,00 Kn

Dobri dupin (Tursiops truncatus)  STROGO ZAŠTIĆEN

Nalazi se na Crvenom popisu ugroženih vrsta u RH. U ne baš tako davnoj prošlosti, dupine se smatralo štetočinama koji su uništavali ribarske mreže, zbog čega su namjerno ubijani. Tako je iz Jadrana skoro u potpunosti iščezao obični dupin (Delphinus delphis), nekoć također stalni stanovnik Jadrana.

Danas je jedini morski sisavac za kojeg se sa sigurnošću može reći da živi i razmnožava se u Jadranu, dobri dupin. Možemo ih susresti gotovo posvuda u Jadranskom moru, ali nam je kao stalna populacija dobrih dupina poznata samo jedna koja obitava u vodama Lošinja i Cresa.

Prema navodima ribara i nautičara postoji mogućnost trajnog obitavanja ovog dupina i na područjima oko Istre, Kornata, Hvara i Visa.

dupini_area

Poštujte pravila ponašanja u blizini dupina!

Susresti dupine ili kitove na moru je zaista poseban doživljaj. Ako ih ne želimo ometati i uznemiravati treba se pridržavati jednostavnih pravila koja možete pronaći na web stranicama Udruge „Plavi svijet“:

 • Približavajte  im se i udaljujte se polako i oprezno
 • U neposrednoj blizini dupina ugasite motor
 • Ne stvarajte buku motorom, vikom, lupanjem i sl. jer će ih to uznemiriti
 • Osigurajte da je u krugu od 100m od dupina samo jedno plovilo, a u krugu od 200m ne više od 3 plovila.
 • Ne ostajte u njihovoj blizini duže od 30 min.
 • Ne hranite dupine i ne pokušavajte plivati s njima  jer ono što je za dupina bezazlen kontakt, za ljude može biti opasno

I Vi pomažete ako:

 • ako prijavite svako namjerno uznemiravanje dupina na tel. 112
 • ako dojavite da ste uočili uginulu ili ozlijeđenu životinju  na tel.112 ili  Udruzi Plavi svijet, kako bi im se moglo pomoći.

Propisane kazne za izlov:

 • obični dupin  40.000,00 Kn
 • dobri dupin 35.000,00 Kn
 • sve ostale vrste kitova koji se zateknu u Jadranu 40.000,00 Kn

KORNJAČE  STROGO  ZAŠTIĆENE

Nalaze se na Crvenom popisu ugroženih vrsta u RH. U Jadranu žive tri vrste morskih kornjača, glavata želva, zelena želva i sedmopruga usminjača. Vrlo su rijetke i zbog toga su strogo zaštićene. Glavata želva smatra se ugroženom, dok se zelena želva smatra kritično ugroženom vrstom.

kornjaca kupanjeskornjacom

U Jadranu je najčešća glavata želva (Caretta caretta). Kornjače život provode u moru, a jaja polažu na pješčane žalove Mediterana a rjeđe Jadrana. Na tisuće morskih kornjača godišnje ulovi se u ribarske mreže, a velik dio ugine zbog progutanih plastičnih vrećica koje lako zamijene za meduze kojima se hrane.

Ipak, najveći neprijatelj ovih „tihih moreplovaca“ je turizam zbog kojeg su uslijed zagađenja otpadom, bukom i svjetlošću koja ih dezorijentira, ugrožena i njihova staništa i mjesta za razmnožavanje.

I Vi pomažete ako:

 • ako dojavite da ste uočili ozljeđenu morsku kornjaču na tel.112 ili Centrima za oporavak morskih kornjača
 • prijavite svako namjerno uznemiravanje kornjača na tel. 112

Propisane kazne za izlov:

 • sedmopruga usminjača  40.000,00 Kn
 • glavata želva  35.000,00 Kn
 • zelena želva  40.000,00 Kn

CopyrightOvaj tekst je zaštićen autorskim pravima. Bez izričite pisane suglasnosti vlasnika autorskog prava svako umnožavanje, distribucija, izmjene, ponovno prenošenje ili objavljivanje zaštićenog materijala strogo je zabranjeno, te predstavlja kazneno djelo sukladno Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, kao i temelj za postupak naknade štete, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Leave a Reply

Copyright © 2019 Ultra Sailing Novosti – vodič za jedrenje u Hrvatskoj. All Rights Reserved Ultra Sailing. Designed by Dencro d.o.o.