Postupak sidrenja

Tags

Sidro, uževlje i okovi moraju biti jaki da izdrže brod koji sidrite.

  • Po mogućnosti izaberite sidro koje dobro drži na vrsti dna na koje sidrite.
  • Mornar na pramcu priprema sidro, odnosno sidreni mehanizam, za bacanje sidra.
  • Kormilar lagano zaustavlja brod i okreće ga pramcem u vjetar, a čovjek na pramcu spušta sidro do razine mora.
  • Nakon zaustavljanja broda pramcem u vjetar, kormilar izdajenaredbu: Obori sidro!, sidro s pramca spuštamo na dno uz odgovor: Sidro u moru!, te kasnije: Sidro na dnu!
  • Kormilar lagano vozi krmom unatrag, mornar na pramcu lagano spušta sidrenjak i promatra ga pa kada uoči da sidrenjak vibrira, obavještava kormilara povikom: Sidro ore!
  • U trenutku kad čovjek na pramcu izmjeri da ima dovoljno lanca odnosno konopa u moru, lagano zadrži sidro te sačeka da se lanac ili konop prestane tresti, a onda uzvikuje: Sidro drži!
Sidrenje

Prilikom sidrenja usred uvale ili luke kad nema dovoljno mjesta uz obalu, naročito treba voditi računa o tzv. Lažnom prostoru – krugu čiji opseg opisuje krma broda ako je sidro bačeno s pramca.U tom krugu ne smijete imati nijedan nepomičan objekt, na primjer plutaču, obalu, pličinu ili pak brod usidren s dva sidra

Sidrenje

Prilikom sidrenja usred uvale ili luke kad nema dovoljno mjesta uz obalu, naročito treba voditi računa o tzv. Lažnom prostoru – krugu čiji opseg opisuje krma broda ako je sidro bačeno s pramca.U tom krugu ne smijete imati nijedan nepomičan objekt, na primjer plutaču, obalu, pličinu ili pak brod usidren s dva sidra

Sidrenje jedrima

Postupak sidrenja uz pomoć jedrilja jedna od najlijepših jedriličarskih manovri

CopyrightOvaj tekst je zaštićen autorskim pravima. Bez izričite pisane suglasnosti vlasnika autorskog prava svako umnožavanje, distribucija, izmjene, ponovno prenošenje ili objavljivanje zaštićenog materijala strogo je zabranjeno, te predstavlja kazneno djelo sukladno Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, kao i temelj za postupak naknade štete, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Iz knjige „Mornarske vještine „ Emila Tomaševića

jedrenje-mornarske-vjestine

Leave a Reply

Copyright © 2019 Ultra Sailing Novosti – vodič za jedrenje u Hrvatskoj. All Rights Reserved Ultra Sailing. Designed by Dencro d.o.o.