Sail Faster – Fleet Race: trajanje 4 dana

Tags

Opis seminara

Voditelj: Stjepan Vitaljić

Jedrilica: J24

Ovaj seminar predviđen je za sve one koji imaju iskustva u sportskom jedrenju, no žele ga dodatno proširiti. Seminar traje 4 dana.

Prvog dana tema je: Trim jedara. Za praktični dio bit će postavljeno regatno polje sa oznakama.

Drugog dana tema je: Manevri i Organizacija posade. U teoretskom dijelu razrađuju se manevri, a u praktičnom uvježbavaju na regatnom polju.

Treći dan tema je: Strategija i taktika u regati. U teoretskom dijelu fokus je na osnovama starta, strategije i taktike u odnosu na smjer vjetra, promjene vjetra i suparnike. Za prktični dio bit će postavljeno regatno polje s oznakama.

Četvrti dan tema je: Simulacija regate. Ovaj dan je posvećen isključivo za regatno jedrenje. Za praktični dio bit će postavljeno regatno polje sa oznakama.

Seminar je predviđen za jednu ili dvije posade.

Plan rada

1. dan – Genoa, Mainsail and Spinaker trimming

Vrijeme

9:30 – 11:00

Predavanje.

Teme: trim genove, glavnog jedra i spinakera

11:30 – 14:00

Jedrenje.

Teme: trim genove, glavnog jedra i spinakera

14:00 – 14:30

Pauza za ručak (na moru)

14:30 – 16:00

Jedrenje.

Teme: trim genove, glavnog jedra i spinakera

17:00 – 18:00

Predavanje.

Teme: Pregled događaja na moru, kratki pregled osnovnih regatnih pravila

2. dan – Genoa, Mainsail and Spinaker trimming

Vrijeme

9:30 – 11:00

Predavanje.

Regatna pravila, Organizacija posade i Manevri

Teme: Start, jedrenje uz vjetar, privjetrinska oznaka, jedrenje niz vjetar, zavjetrinska oznaka

11:30 – 14:00

Jedrenje.

Organizacija posade.

Teme: Start, jedrenje uz vjetar, privjetrinska oznaka, jedrenje niz vjetar, zavjetrinska oznaka

14:00 – 14:30

Pauza za ručak (na moru)

14:30 – 16:00

Jedrenje.

Manevri.

Teme: Start, jedrenje uz vjetar, privjetrinska oznaka, jedrenje niz vjetar, zavjetrinska oznaka

17:00 – 18:00

Predavanje.

Teme: Pregled događaja na moru, regatna pravila


3rd DAY – Manouvres and crew organization

Vrijeme

9:30 – 11:00

Predavanje.

Teme: Strategija i taktika tijekom predstarta i u regati

11:30 – 14:00

Jedrenje.

Teme: Jedrenje na regatnom polju

14:00 – 14:30

Pauza za ručak (na moru)

14:30 – 16:00

Jedrenje.

Teme: Jedrenje na regatnom polju

17:00 – 18:00

Predavanje.

Teme: Pregled događaja na moru, kratki pregled osnovnih regatnih pravila


4th DAY – Race Simulation

Vrijeme

9:30 – 11:00

Predavanje.

Regata i regatna pravila-

Teme: Regatna pravila, regata, osnove starta, jedrenje uz vjetar, jedrenje niz vjetar

11:30 – 14:00

Jedrenje.

Regata

Teme: startevi i jedrenje regate

14:00 – 14:30

Pauza za ručak (na moru)

14:30 – 16:00

Jedrenje.

Regata

Teme: startevi i jedrenje regate

17:00 – 18:00

Predavanje.

Teme: Pregled događanja na moru, podjela diploma

First3509_0353

First3509_0338

Leave a Reply

Copyright © 2019 Ultra Sailing Novosti – vodič za jedrenje u Hrvatskoj. All Rights Reserved Ultra Sailing. Designed by Dencro d.o.o.