Što je što na jedrilici

Tags

Na ilustraciji vidite klasičan krstaš koji se koristi u navigacijskom jedrenju,a može izvrsno poslužiti i na manjim klupskim regatama.Navedeno je nazivlje osnovne palubne opreme koja se koristi u
jedrenju i upravljanju. Počet ćemo od pramca prema krmi i objasniti svaki bitni dio opreme.

PALUBA

1. Pramčana ograda (pramčanaili provena murada) – prednji dio ograde, često od inoksa, čvrsto učvršćen za palubu, daje mornaru na pramcu oslonac prilikom promjene letnog jedra.Ponekad ima nagaznu stopu na vrhu,čime se olakšava ulaženje na pramac i izlaženje s pramca.

2. Sidreno spremište (provenigavun) – sanduk ispod palube koji se koristi za pohranjivanje pramčanog ili “glavnog” sidra. Na većim krstašima u njemu je smješteno sidreno vitlo. Mora postojati mogućnost brtvljenja s gornje strane i odvod mora s donje.

3. Kljune ili bitve (kaπtanjoli) – kako na pramcu tako i na krmi služe za privezivanje broda, sidra ili slabijeg teglja (ako je laganiji brod u pitanju).

4. Prednji otvor kabine (bukaporta i bokaporta) – služi u nuždi i za napuštanje broda pa bi mu dimenzije morale biti najmanje širine ljudskog tijela. Namjena mu je osvjetljavanje i provjetravanje
potpalublja. Kod većih krstaša razmješteni su po palubi od pramca prema krmi.

5. Podigači (gindaci) – konopi kojima podižemo jedra i koji prolaze kroz jarbol, a do jarbola dolaze preko vodilica i koloturnika na peti jarbola. Učvršćuju se pomoću različitih vrsta stopera.

6. Rukohvati (paramani) – obično se kod navigacijskih krstaša postavljaju na bočnom rubu kabine da bi olakšali posadi siguran prolaz od krme prema pramcu i obratno.

7. Stupći ograde i ograda (murada) – glavna zadaća im je da zaštite posadu od pada u more. Na većim brodovima postoji i dvostruka linija ograde. Najsigurnije su linije od sajle obučene u PVC. U novije se vrijeme upotrebljavaju i one s nitima kevlara, ali ih ne preporučujemo za dužu upotrebu jer na suncu postaju krhke i pucaju. Vodite računa da visoke ograde smetaju genovi u jedrenju pa tada trebate postupati obzirno da ograda ne bi nanijela štetu nemirnoj genovi prilikom manovri.

DSC03288  DSC03285

8. Klizači hvatišta let nog jedra – to su šine na palubi preko kojih se kreću glavni koloturnici škota letnih jedara, a služe za trimanje letnog jedra.

9. Krmena ograda (krmena murada) – osigurava posadu u kokpitu prilikom jedrenja. Na jednoj njenoj strani najčešće postavljamo potkovu s konopom za spašavanje čovjeka u moru i noćnim svjetlom za označavanje utopljenika. Dio ograde se obično otvara da nam olakša izlaz ili se ponekad produžuje u morske ljestve.

10. Brodska vitla (vinči, kriketi) – služe za pritezanje uževlja na brodu. Veličina, odnosno broj, najčešće ovise o veličini i namjeni jedrilice. Vitla postavljena na kabini služe uglavnom za rukovanje
podigačima, a ona na rubu kokpita koristimo za rad s jedrima (škote letnog jedra i spinakera). Za lakši rad koristimo ručice vitla (manice), a veća vitla imaju dvije i više brzina rada.

11. Brodski zdenac (kokpit) – posada koristi kao osnovni prostor u kojem boravi i upravlja jedrilicom u plovidbi. Sve kontrole, od podigača i škota, preko ruda kormila i ručice za upravljanje motorom, dolaze u kokpit.

12. Brodski ulaz (ulazna bukaporta ili bokaporta) – sastoji se od horizontalnog kliznog dijela i vertikalnih vrata, koja također zatvaramo kod jedrenja u teškim uvjetima, kada postoji opasnost
od prodora mora u brod.

13. Jarbol – vertikalna oblica najčešće od drva ili aluminija (u novije doba kod regatnih jedrilica od karbona) na koju razapinjemo jedra. Jarbol se sastoji iz glave jarbola na vrhu, tijela jarbola i pete
jarbola na dnu te pripadajućih elemenata u koje ubrajamo koloturnike, vodilice, nosače križeva i dodatnu opremu.

14. Križevi (krožete) – dijelovi jarbola koji služe popravljanju kuta i smjera hvatanja pripona na jarbol. Moderne jedrilice, imaju visoke jarbole pa širina broda nije dovoljna da se postigne kut koji bi održao
jarbol uspravnim. Minimalan kut koji pripone trebaju postići s jarbolom da bi ga sigurno držale u vertikalnom položaju je od 12 do 15 stupnjeva. Jarbol može imati i nekoliko križeva.

15. De blenjak (bum, lantina) – horizontalna oblica koja se koristi uglavnom za razapinjanje glavnog jedra po donjem horizontalnom rubu. Prilikom upravljanja jedrilicom preko vjetra prelazi s jedne strane na drugu i postaje opasan za posadu. Zato su ga engleski jedriličari i nazvali “boom”. Da upamtite kako je to jedan od opasnijih dijelova opreme, dalje ćemo ga u našoj školi jedrenja nazivati – bum, ali znajte da je naš naziv deblenjak.

16. Tangun – horizontalna oblica na prednjoj strani jarbola koja služi za razapinjanje spinakera i letnih jedara; nazivaju je i deblenjakom spinakera. Učvršćujemo ga prilikom jedrenja spinakerom uz pomoć podigača i pritega tanguna (karika alto i karika baso).

17. Glavno jedro bermudskog (krilnog) tipa – sastoji se iz glave jedra (vrh s ušivenom metalnom pločom), zadnjeg poruba jedra (ventama), na kojemu su ušiveni džepovi za letvice, donjeg poruba ili baze jedra i prednjeg poruba.

18. Letna jedra, spinakeri i genakeri – imaju gornji podizni rogalj (ojačan kraj jedra) i uzdene rogljeve te eventualno oglavni rogalj, kao i zadnji porub (ventam), prednji ulazni porub te bazu jedra.

Oputa jedrilice

Oputa je užad jarbola i jedara. Dijelimo je na nepomičnu i pomičnu oputu ili vrv. Nepomična oputa služi za pripinjanje jarbola i kosnika.

Snast slupa

Jarboli i jedrilje broda zajedno s oputom tj. užadi jarbola i jedara za držanje križeva i sl. Na modernim jedrilicama čitava je oputa zategnuta stezalicama. Pomična, živa oputa ili vrv služi upravljanju
jedrima i ostalim što namještamo tijekom jedrenja.

19. Prednje leto (pramčani odnosno proveni štraj) – priteže jarbol prema pramcu i služi za razapinjanje letnih jedara, odnosno prečki.

20. Pripone (sartije) – drže jarbole s boka, a prema tome do kojeg dijela jarbola idu, nazivamo ih mala, srednja, velika i sl. Ovi nazivi ovise, naravno, i o vrsti jarbola naše jedrilice (top mast, sedamosminski,
devet-desetinski, samonosiva oputa i sl.). Najčešće su to sajle krutog pleta i male rastezljivosti, a mogu biti i posebno izrađene iz jednog komada valjanjem (pa ih Englezi nazivaju “rod-rigging”, a mi tondini).

21. Zaputka (krmeni štraj) – priteže jarbol prema krmi, najčešće je fiksna. Umjesto uz pomoć koloturnika, na većim brodovima nateže se posebnim navojem ili hidraulikom.

22. Škota glavnog i letnog jedra – njima namještamo kut jedrilja u odnosu na vjetar

23. Pomične za putke (pataraci) – pridržavaju 7/8 (sedamosminske) regatne jarbole s krme

24. Priteg buma (vang) – može biti krut i pomičan s dvostrukom funkcijom: pritezanje ili podizanje buma

Kormilo i kobilica

Za kraj smo ostavili dva bitna dijela – kormilo i kobilicu.

25. Kormilo jedrilice (timun) služi usmjeravanju broda, a bez obzira na tip (balastno, s perajom, vanjsko…) ima list, struk (osovina kormila) i rudo (argolu).

26. Kobilica (kolomba ili kolumba) je podvodna peraja kojom zaustavljamo bočno kretanje jedrilice; kod krstaša nosi oko 40% ukupne težine broda te mu ne dozvoljava prevrtanje ni u najtežim uvjetima.
Neka vam, dakle, uoči prve plovidbe ostane u sjećanju da se netreba bojati naginjanja. Istina, tzv. mali brodovi umjesto kobilice imaju pomičnu peraju i prevrću se zbog pogrešaka posade, ali na prvom stupnju zajedničkog učenja mi se ukrcavamo na brod s pravom kobilicom pa će vam repicu smočiti samo prelijevanje mora po palubi. Uostalom, kakvo bi to jedrenje bilo kad bi pozadina ostala posve suha!

Na kraju, nadamo se da ovim dvoimeničnim nazivljem nismo izazvali preveliku zbrku kod vas, naše buduće posade. U svakom slučaju, ne dajte se obeshrabriti, jer jedrenje je sport koji se svladava postepeno i u praksi.

www.ultra-sailing.hr

CopyrightOvaj tekst je zaštićen autorskim pravima. Bez izričite pisane suglasnosti vlasnika autorskog prava svako umnožavanje, distribucija, izmjene, ponovno prenošenje ili objavljivanje zaštićenog materijala strogo je zabranjeno, te predstavlja kazneno djelo sukladno Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, kao i temelj za postupak naknade štete, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Iz knjige „Mornarske vještine „ Emila Tomaševića

jedrenje-mornarske-vjestine

2 Responses to “Što je što na jedrilici”

 1. zlatko hafizovic says:

  Zelio bih naruciti knjigu Mornarske vjestine Emila Tomasevica
  Hvala i pozz
  Zlatko

  • Dobar dan, poslali smo Vam mail i sutra će vam naša kolegica javiti na koji račun moćete uplati i koliki iznos za knjigu te će nam trebati i Vaša adresa….Čujemo se E -mailom
   Pozdrav
   Inga


Leave a Reply

Copyright © 2020 Ultra Sailing Novosti – vodič za jedrenje u Hrvatskoj. All Rights Reserved Ultra Sailing. Designed by Dencro d.o.o.